Regulamin

Regulamin

Przebywanie na terenie łowiska „CICHA WODA” możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.


KORZYSTANIE Z ŁOWISKA

1. Łowisko czynne jest codziennie przez całą dobę – chyba, że właściciel ustali inaczej, z zastrzeżeniem, że w pomiędzy godziną 22 a 6 nie ma żadnych wyjazdów i przyjazdów na Łowisko.
2. Warunkiem wstępu na łowisko oraz rozpoczęcie wędkowania jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko.
3. Korzystających z łowiska uprasza się o zwracanie pobranego wyposażenia.
4. Każdy wędkujący obowiązany jest do poddania się kontroli stanowiska, sprzętu i złowionych ryb pracownikom łowiska oraz wszystkim upoważnionym przez gospodarza wody osobom.
5. Jeżeli wędkujący wnosi na łowisko pokrowce na wędki torby itp. przy wyjściu z łowiska może spodziewać się kontroli w/w wyposażenia.
6. Na łowisku zabrania się: - parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi - wjeżdżania samochodami i skuterami na groble bez uzyskania pozwolenia od osoby odpowiedzialnej za łowisko - zaśmiecania łowiska (wszystkie odpady należy zabrać ze sobą) - niszczenia przyrody - wycinania, łamania drzew, roślin, krzewów, używania podpórek pod wędki z gałązek - dewastowania infrastruktury - przebywania w miejscach objętych zakazem wstępu - głośnego zachowywania się - kąpieli na wszystkich zbiornikach łowiska - palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi - załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.
7. Namioty można rozbijać na grobli tylko po uprzednim uzgodnieniu warunków z gospodarzem łowiska.
8. Po zmroku na łowisku mogą przebywać jedynie osoby łowiące. Osoby towarzyszące należy zgłosić u obsługi łowiska.
9. Osoby towarzyszące obsługujące sprzęt połowowy będą uważane za osoby łowiące i podlegać będą odpowiednim opłatom.
10. Jeżeli w skutek niewłaściwego obchodzenia się z rybami, zostaną one okaleczone bądz są martwe, wędkujący musi bezwzględnie je zakupić. W przypadku, kiedy jest to ryba objęta zakazem zabierania cena za kilogram wynosi 100zł.
11. Zobowiązuje się wędkujących do zgłaszania ryb rekordowych obsłudze Łowiska.
12. Poniedziałek jest dniem gospodarczym, w ktorym odbywać się będzie m. in. koszenie grobli. Decydując się na wędkowanie w tym dniu trzeba być przygotowanym na ewentualny hałas.
13. Jeszcze na koniec ogromna prośba o zachowanie czystości w sanitariatach i na terenie całego Łowiska. Będzie nam wszystkim przyjemniej pracować i wypoczywać.


REGULAMIN POŁOWU

I. ZASADY POŁOWU - SPINNING

1. Okres połowu na spinning obowiązuje od 15 kwietnia do końca sezonu.
2. Połów od świtu do zmierzchu.
3. Zakaz celowego podcinania ryb spokojnego żeru.
4. Wędkarz spinningujący winien mieć ze sobą podbierak, akcesoria do wyhaczania, odkarzacz oraz w miarę możliwści matę (można wypożyczyć na łowisku).
5. Podczas dużej presji wędkarzy, spinningista winien ustalić gdzie umiejscowione są zestawy wędkarzy już łowiących.

II ZASADY POŁOWU - GRUNT I SPŁAWIK

1. Dozwolone jest łowienie maksymalnie na 3 wędki.
2. Można nęcić za pomocą łódek zdalnie sterowanych i koszulek PVA.
3. Nęcenie powinnoodbywać się w sposób rozsądny, szczególnie dotyczy to pelletu i kul proteinowych (maksymalnie 1kg zatęty na dobę).
4. Łowienie może odbywać się tylko z zajmowanego stanowiska i możliwie na wprost.
5. Łowiący winien posiadać matę, duży podbierak, odkarzacz.
6. Pływanie po łowisku (ponton, łódź) dozwolone jest w przypadku konieczności podebrania ryby z zaczepu lub wyłowienia zabranej przez rybę wędki.
7. Nie należy przetrzymywać ryb w workach karpiowych. Po złowieniu dozwolona jest krótka sesja zdjęciowa, buzi i ostrożnie do wody. Dopuszczalne jest przechowywanie karpi złowionych w nocy wyłącznie do świtu. Amury muszą być niezwłocznie wypuszczone.

POZOSTAŁE USTALENIA - ryby powinny być traktowane z należytą ostrożnością, muszą być mierzone, ważone i wypuszczane do wody jak najszybciej i w jak najlepszym stanie - należy stosować odkarzacz i zwilżone maty - fotografowanie ryb musi odbywać się nad matą i nigdy w pozycji stojącej - kategorycznie zabrania się chwytania ryb pod pokrywy skrzelowe - amur, sandacz, karp i szczupak powyżej 4kg, boleń, jaź, karaś, lin powyżej 1,5kg nie podlegają sprzedaży i muszą wrócić do wody - obsługa łowiska nie odpowiada za wypadki losowe, pojazdy oraz rzeczy pozostawione na łowisku - obsługa łowiska nie odpowiada za osoby nieletnie pozostawione bez opieki, przebywające na terenie (łowiska) gospodarstwa. - dzieci i młodzież do 16 roku życia może przebywać na terenie łowiska tylko pod opieką osoby dorosłej - zachowanie niezgodne z powyższymi zasadami spowoduje usunięcie z łowiska i odmówienie wstępu w przyszłości. Rozpoczynając wędkowanie wyrażasz zgodę na dokonywanie przez właściciela łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. Osoby, które zostaną złapane na kradzieży ryb zostaną ukarane finansowo ( 100 zł od każdego kilograma przywłaszczonej ryby).


UWAGA!!! ROZPOCZĘCIE WĘDKOWANIA UZNAJEMY ZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU ŁOWISKA I ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO STOSOWANIA GO W CAŁOŚCI ! Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia wędkującego od jego przestrzegania. Wszelkie uwagi, prośby i spostrzeżenia należy kierować do osoby obsługującej łowisko.


ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU i POŁAMANIA KIJA
Copyright ©2021 Łowisko Cicha Woda, All Rights Reserved.